Home / Sản Phẩm / Sản phẩm EFFECT

Sản phẩm EFFECT

Sản phẩm EFFECT-SQL 3.0

  EFFECT-SQL 3.0 là dòng sản phẩm customize của GREEN EFFECT dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn. EFFECT-SQL 3.0 được trang bị tính động và cả khả năng lập trình chạy ngay phục vụ cho việc sửa đổi phần mềm.   EFFECT-SQL 3.0 khi mới cài đặt chứa …

Xem tiếp »

ERP-Life: Tin học hóa tổng thể doanh nghiệp

Giới thiệu ERP-Life 1. ERP-Life là gì? ERP-Life là sản phẩm phần mềm của Công ty cổ phần phần mềm Hiệu Quả Xanh (GREEN EFFECT) phục vụ cho việc quản lý tổng thể doanh nghiệp. ERP-Life giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động của mình từ việc mua …

Xem tiếp »